Søg støtte

Søg

Selvevaluering

On Track in Middle School

Københavns Universitet

Om donationen

Donationen går til at udvikle og pilotteste den såkaldte On track-intervention, der skal forbedre skolebørns kognitive og emotionelle kontrol. Målet er at fremme skolebørns faglige og sociale trivsel samt deres evne til at fastholde opmærksomheden, fx når digitale medier forstyrrer. Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og skoler, politikere og forældre er i stigende grad opmærksomme på, hvordan de digitale medier søger at fange og fastholde brugernes opmærksomhed og stiller hidtil usete krav til kritisk tænkning og sociale evner. Det er derfor afgørende, at børn får hjælp til at lære at håndtere de mange indtryk og distraktioner, som er forbundet med brug af digitale medier og læremidler. Nyere international forskning tyder på, at det er muligt at forbedre den kognitive og emotionelle kontrol hos børn, hvilket kan være en bedre og mere langtidsholdbar løsning end blot at begrænse forbruget af digitale medier, der trods alt også bringer mange læringsmæssige fordele med sig. Med denne donation vil forskerne derfor udvikle og pilotteste et program, der kan stimulere børns færdigheder og koncentrationsevne og dermed optimere chancen for, at særligt de elever med dårligst kognitiv og emotionel kontrol færdiggør skolen med størst muligt udbytte. Projektet, der gennemføres som et pilotprojekt i mindre skala på to forsøgsskoler, er en forberedelse til et større effektstudie på 64 skoler i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
774.618 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
On Track-projektet har i første omgang involveret lærere og elever på i alt seks skoler, der fandt vores tilgang og materialer lovende. Vi har nu både undervisningsmaterialer og et samlet forløb, der har potentiale til at blive bredere tilgængeligt i form af et samarbejde med henholdsvis L&R Uddannelse+ og Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Denne videre forankring er allerede delvist sikret af nye fondsmidler fra TrygFonden, som muliggør at projektet bliver fulgt op og udviklet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gennemførte vores pilotprojekt i 13 klasser på fire forskellige skoler. Vi undersøgte forløbets effekt ved brug af en objektiv opmærksomhedstest og en selvrapporteret trivselsmåling. Begge instrumenter indikerede med statistisk signifikante resultater, at børnene forbedrede deres opmærksomhedskontrol, og både børn og lærere generelt fandt workshopmaterialet spændende og udbytterigt. I pilotprojektet havde vi dog desværre ikke mulighed for at inkludere en kontrolgruppe og en follow-up måling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet ville formodentlig have gavn af en højere grad af inddragelse træning til de involverede lærere. Vi leverede projektets workshops og opfordrede lærerne til at arbejde med læringsprincipperne imellem workshops. I en travl hverdag, var det dog en udfordring bare det at have de samme lærere til stede ved hver workshop. I On Track 2.0 vil vi samarbejde med Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, så kommende lærere bliver undervist i interventionens forskningsbaserede principper

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start