Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Online kampagne - SmerteLinjen

SmerteDanmark

Om donationen

Donationen går til en online kampagne, der skal løbe frem til december 2020 for at øge kendskabet til SmerteLinjen. I dag lider 850.000 voksne danskere af hyppigt tilbagevendende eller kroniske smerter, men ventetiderne på landets smerteenheder er meget lang, så mange lever med nedsat livskvalitet. Kampagnen skal udbrede kendskabet til SmerteLinjen i fagkredse og blandt patienter og pårørende for at skabe opmærksomhed omkring den hjælp, der allerede findes og er tilgængelig. Målet er derved at give flere smertepatienter tilbud om kvalificeret hjælp til selvhjælp.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SmerteDanmark
Støttet beløb
329.500 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen har været en succes og de mange visninger taler tydeligt ind i, at formaterne fænger hos modtagerne. Det har været en glædelig overraskelse, hvor stort et organisk engagement flere af videoerne har opnået – ikke mindst ”følelses”-filmene, der blev delt vidt og bredt - også i større etablerede grupper. Det er tydeligt, at vi havde fat i noget helt specielt her, der taler til målgruppen og som de kan identificere sig med.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i 2019 haft 1132 kald. Det svarer til 94,3 kald pr. måned. I 2020 har der været et fald til 1057 kald, svarende til 88 kald per måned. Vores mål på hhv. 110 og 130 kald per måned er således knap nået, men set i lyset af Coronas indvirkning på alt og alle i 2020, er vi tilfredse med resultatet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Suppleret med -formidling i de fagprofessionelle grupper på Facebook -formidling med en mere fagprofessionel vinkel, fx smertesygeplejersker og -læger, psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter -flere sociale midler som fx. Twitter og Instagram.