Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Online selvmordsforebyggelse

Psykiatrisk Center København

Om donationen

Donationen fra TrygFonden går til et projekt, der skal afprøve et internetbaseret tilbud til selvmordstruede personer. Gennem erfaringer fra udlandet og fra andre områder i psykiatrien ved man, at webbaserede selvhjælpsprogrammer er effektive. Projektet her tager udgangspunkt i et succesrigt hollandsk program, som består af standardiseret psykologisk kognitiv adfærdsbehandling, hvor deltagerne selv gennemfører korte daglige sessioner med informationer og kognitive træningsopgaver på nettet. Deltagerne til forsøget rekrutteres via Livslinjen, som hvert år modtager mere end 5.000 opkald fra akut selvmordstruede. Programmet vil på sigt kunne hjælpe mange af de mennesker, som har selvmordstanker, og som ikke modtager reel behandling. TrygFonden har støttet projektet med 3.673.250 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København
Støttet beløb
3.673.250 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvhjælpsprogrammet vil være tilgængeligt for alle danskere med selvmordstanker via Livsliniens hjemmeside fra foråret 2021. Vi forventer at programmet vil komme mange mennesker med selvmordstanker til gode, og give dem nye værktøjer til at håndtere deres selvmordstanker på. Vi håber også at kunne implementere selvhjælpsprogrammet ved Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse i Region Hovedstaden, og vi har ansøgt TrygFonden om midler til dette.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi lavede et randomiseret studie med i alt 402 deltagere. Interventionsgruppen havde både ved 6-ugers og 32-ugers opfølgningstidspunkterne et signifikant lavere niveau af selvmordstanker, håbløshedsfølelse og bekymringer end ventelistekontrolgruppen. Det var et delmål for projektet at lave en omkostningseffektivitetsanalyse af selvhjælpsprogrammet, men analysen er desværre endnu ikke blevet gennemført (se vedhæftet projektevaluering for mere information).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne blev ikke spurgt ind til deres brug af sundhedsydelser, da vi ville hente denne information i de danske registre. Flere registre havde dog en lang opdateringsperiode, og vi fik derfor ikke informationerne med i den evalueringen af selvhjælpsprogrammet. Viden om deltagernes brug af sundhedsydelser kunne have været nyttig til at undersøge, om en reduktion i selvmordstanker skyldtes en ny behandlingsstart.