Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Online træning ved brystkræft

Center for Kræft og Sundhed København

Om donationen

En undersøgelse fra 2012 viser, at kvinder med brystkræft, trods hurtig rehabilitering, oplever en høj forekomst af senfølger relateret til operation og strålebehandling i form af fysiske gener. Center for Kræft og Sundhed København (CKSK), der varetager København Kommunes rehabilitering af kræftpatienter, vil derfor i samarbejde med de tidligere kræftramte udvikle online-understøttelse af individtilpasset rehabilitering til forebyggelse af senfølgerne. Projektet bygger på en hypotese om at individtilpassede øvelsesinstruktioner understøttet digitalt vil føre til en bedre kvalitet i udførelsen af de forebyggende øvelser og en mere regelmæssig hjemmetræning. Herigennem er målet at nedsætte antallet af senfølger hos brystkræftramte. Projektet, der i første omgang er rettet mod brystopererede i Region Hovedstaden, er opdelt i fire faser: 1) Udvikling og implementering af et fysioterapeutisk undersøgelsesskema. 2) Udvikling af et mobilt website med 10 film med træningsøvelser. 3) Udvikling af andre webbaserede funktioner til det mobile website. 4) Afprøvning og evaluering af konceptet. Donationen fra TrygFonden skal primært dække lønudgifter og udgifter i forbindelse med udvikling af website.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Center for Kræft og Sundhed København
Støttet beløb
2.852.300 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hjemmesiden www.brystrehab.dk har siden medio oktober 2016 ligget frit tilgængelig for alle. Der er i forbindelse med lancering af hjemmesiden udsendt informationsmateriale til samtlige kommuner i Danmark samt til de hospitaler, der varetager operation, stråle- og/eller medicinsk efterbehandling til kvinder med brystkræft. Der er i de første 4,5 mdr. efter lanceringen oprettet ca. 1300 brugere på hjemmesiden. Brugerne repræsenterer både sundhedsprofessionelle samt patienter/borgere fra hele Danmark samt fra de øvrige nordiske lande. Vores plan er at sende remindere ud til alle kommuner ca hver 3. måned i 2017, så vi vedvarende gør opmærksom på eksistensen af hjemmesiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De 11 involverede kommuner har alle deltaget aktivt i udvikling af konceptet og har efterfølgende implementeret det. Konceptet er i samarbejde med DBCG (hospitaler) og via CKSK udbredt til hele landet, og der er indkommet tilbagemeldinger om, at såvel hospitaler som kommuner har taget konceptet til sig og anvender det ved undervisning af brystopererede kvinder

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej ikke i feasibility-perioden, men vi kunne måske have forudset, at det ikke ville være muligt efterfølgende at lave et RCT, hvor man skal sammenligne rehabilitering plus/minus online-understøttelse, da der så ville gå tre år yderligere før vi kunne lancere hjemmesiden.