Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Online vidensportal

Digitalt Ansvar

Om donationen

Donationen går til etablering af en vidensportal for digitale krænkelser. Portalen skal samle og formidle kvalificeret viden og skabe overblik over forskning, aktører og indsatser på området. Målet er, at personer, som har været udsat for digitale krænkelser, oplever at have en overskuelig og lettilgængelig adgang til information, der kan hjælpe dem i en sårbar situation. Herudover skal portalen understøtte samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationer og initiativer, der beskæftiger sig med digitale krænkelser. Portalen skal således målrettes både ofre, fagpersoner og andre interessenter.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Digitalt Ansvar
Støttet beløb
309.620 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
https://digitalvold.dk/ fungerer og vil blive forankret og leve via vores arbejde. Vi vil opdatere og linke til siden fra vores hjemmeside, medieomtale/faktabokse og linke fra de rapporter og undersøgelser vi løbende udgiver.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var at samle relevant viden om digitale krænkelser for børn og voksne. Området er under stor udvikling og ændring. Det er det gode argument for at samle viden, så man ikke drukner i google-søgninger og farer vild. Det har samtidigt udfordret projektet, da vi hele tiden har skulle opdatere og tage høje for nye hjemmesider og aktører på området. (deraf forsinkelsen) Vi mener vores kategorier fungerer og designet er intuitivt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ville gerne have været færdige langt før. Grunden til, at vi måtte udskyde lancering af flere omgange skyldtes 1. COVID 2. medarbejderudskiftning og 3. arbejde med at ligge godt i Google-søgeresultatet. Skulle vi gøre det om, ville vi fokuserer mere på den tekniske søgeoptimering og begynde der, og derefter på indholdsindsamlingen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start