Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opbygning af Børnefællesskaber

Børnehaven Sandgården, Aalborg Kommune

Om donationen

I Børnehaven Sandgården i Aalborg har børnene forskellig etnicitet og er fra vidt forskellige socioøkonomiske vilkår. For at fremme børnenes evner til at indgå i fællesskaber med plads til alle uanset køn, etnicitet, religion mv., skal denne donation bruges til indkøb af to kufferter med materiale og bamser, der kan bruges som besøgsbamsevenner, samt kursus for medarbejderne. Målet med indsatsen er at opbygge en mangfoldig kultur i børnehaven, hvor man er opmærksom på hinanden og ikke driller eller holder nogen udenfor.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Børnehaven Sandgården, Aalborg Kommune
Støttet beløb
6.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er udarbejdet en fast uge plan, hvor fri for mobberi har sin egen dag. Vi fortsætter med at have målrettede temaer og nu hvor vi skal starte en vuggestue op fra 1. maj 2021, skal de ligeledes kobles på projektet. Dertil er der indkøbt materiale.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har arbejdet intensivt med at opbygge en børnekultur, der kan rumme alle børn. Vi oplever, at børnene er gode til at sætte ord på de følelser og de refererer gerne til billederne fra Fri for mobberi kufferten, hvor der vises forskellige følelser. Gennem bamsevennerne arbejder vi ligeledes med at udtrykke følelser, da det godt kan være lettere at lade bamsen fortælle, hvordan man har det. Forældrene fortæller også, at børnene derhjemme fortæller dem hvad man kan gøre hvis en ven er i nød.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke fået øje på noget, vi kunne gøre anderledes. På trods af de restriktioner vi har haft under Corona pandemien, er vi lykkedes i højere grad end forventet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start