Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opdag akut apopleksi

Rigshospitalet

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal fremme opdagelsen af akut apopleksi (hjernehindeblødning). Denne særlige form for stroke, som årligt rammer 4-500 danskere, er en pludselig opstået brist af en af hjernens store blodårer. Alene inden for den første måned dør ca. 40 pct. af patienterne, og ud af de overlevende er 30 pct. afhængige af hjælp i dagligdagen. Tidlig og højt specialiseret behandling er vigtig, så lægerne hurtigt kan kortlægge, hvor blødningen er og stoppe den med et kirurgisk indgreb. Forskerne skal bl.a. undersøge, hvor hurtigt akut apopleksi erkendes, og hvor hurtigt patienterne kommer på den relevante specialafdeling, når de ringer 1-1-2, til vagtlægen eller kontakter egen læge med symptomer. Det skal også undersøges, om der er sammenhæng mellem, hvor hurtigt patienterne kommer til den relevante specialbehandling, deres landtidsoverlevelse og deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Målet er, at forskningen kan få positiv betydning for overlevelsen og graden af handicap hos fremtidige patienter med hjernehindeblødning i Danmark og andre lande med en præhospital sektor, der ligner den danske.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
1.428.642 kr., år 2017
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets fund er præsenteret for ledelsesgruppen ved 112 og 1813 i Region Hovedstaden sammen med forslag til forbedringer. Endvidere er det planlagt at brede fundene ud til vagtcentraler i resten af landet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes os at belyse en række vigtige præhospitale forhold, som ikke tidligere har været undersøgt i hverken dansk eller international kontekst. Særligt lykkedes det at belyse hvilke symptomer patienterne præsenterer sig med, når de ringer til en telefonvisitation, og hvordan dette adskiller sig fra, hvordan de præsenterer sig ved fysisk fremmøde, hvilket er meget vigtigt. Grundet manglende data lykkedes det ikke at belyse erkendelsen af disse patienter hos alment praktiserende læger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Til studie 1 viste det sig, at en betydelig del af de nødvendige historiske data ikke fandtes eller var af for dårlig kvalitet. I fremtidige studier baseret på historiske data, kunne man overveje at budgettere med en lille præliminær dataindsamling, som man kunne vurdere. Dette vil imidlertid formentlig tage lang tid at gennemføre.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart