Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opgangsrepræsentanter

Boligforeningen, Murergården

Om donationen

Boligforeningen Murergården har gennem de seneste fem år arbejdet med et projekt om opgangsrepræsentanter på Nørrebro. Projektet går ud på at der vælges en opgangsrepræsentant, der får til opgave at bidrage med at styrke sammenholdet i boligforeningen. Det er repræsentantens rolle at være bindeled mellem beboer og bestyrelse og skabe en god stemning blandt beboere i opgangen. Donationen fra TrygFonden skal gå til at udbrede projektet til andre boligselskaber. Hovedaktiviteterne i projektet går på at nedskrive Murergårdens metoder, uddanne en repræsentant til at undervise andre og derefter udbrede projektet til seks andre boligforeninger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Boligforeningen, Murergården
Støttet beløb
350.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
2 boligafdelinger har etableret opgangs repræsentanter, hvoraf den ene kun i 8 ud af 24 opgange. Erfaringen er her, at ordningen, når det er etableret, kan fortsætte alene ved opmærksomhed fra bestyrelsens side. Konceptets forankring og fortsættelse er således ikke afhængig af hjælp udefra. Barrieren er således af opnå en tilslutning i bestyrelsen. Opnås denne, peger erfaringerne på at projektet kan opnå forankring, alene ved bestyrelsens opmærksomhed.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået personlig kontakt med 9 boligforeninger på Nørrebro og Nordvest. Heraf har 2 etableret sig med opgangs repræsentanter, 1 har gennemført opgangs møder, men endnu ikke etableret opgangs repræsentanter, 4 har drøftet det i bestyrelsen men ikke p.t. igangsat aktiviteten, 1 har gennemført opgangs møder og konstateret at der aktuelt ikke er lydhørhed overfor opgangs repræsentanter. 1 afdeling har diskuteret initiativet men ikke fundet det realisabelt ( Mjølnerparken). Der er således valgt opgangs repræsentanter i 2 afdelinger, hvoraf der alene i en afdeling er opgangs repræsentanter i alle opgange. Uddannelses aktiviteter er sket i form af dialog med Murergårdens opgangs repræsentanter og udlevering af publikationen: Opgangs repræsentanter - kom godt igang. Der er ikke gennemført et egentligt uddannelses program, men dialog møder hvor bestyrelser enten har besøgt Murergården eller vi har besøgt dem. Dette er sket i 4 tilfælde hvoraf 2 var fra byggerier undefor Nørrebro ( Boligafdelinger Brøndby Strand). Derudover har vi på Almene Boligdage, november 2017, på to workshops, præsenteret konceptet for 30 medlemmer af afdelings bestyrelser fra hele landet. Vi har sendt mail og post til 35 boligafdelinger på Nørrebro, og har, i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, inviteret til møde med opgangs repræsentanter på dagsordenen, juni 2018. Et tilsvarende møde er aftalt med medlem af Bispebjerg Lokaludvalg ( Nordvest) Undefor Nørrebro har vi haft møder med 3 boligafdelinger i Helsingør, to i Brøndby Strand samt Værebroparken.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er løbende sket en tilpasning af aktiviteterne herunder: - kurser er erstattet af dialog og fortællinger - der er blevet øget vægt på personlig kontakt Omtalen i Nørrebrobladet medførte også indslag i TV avisen og DR radio, som havde en god effekt på Nørrebro. En op følgende artikel i Nørrebrobladet ville have været hensigtsmæssigt. Med de stedfundne tilpasning, finde vi af aktiviteterne har været relevante.