Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplevelser for udsatte børn

Red Barnet Furesø lokalafdeling

Om donationen

Red Barnet Lokalafdeling Furesø driver tre oplevelsesklubber for udsatte børn i alderen 5-12 år og deres familier. Aktiviteterne skal hjælpe børnene til at blive en del af et aktivt fritidsliv og skabe fællesskaber og nye venner med jævnaldrende, samtidig med at børnene får kendskab til dansk kultur og natur. Med donationen kan Red Barnet fortsætte aktiviteterne i oplevelsesklubberne, der fx kan være en tur i Hareskoven, en fisketur eller en bagedag.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Furesø lokalafdeling
Støttet beløb
15.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter aktiviteter i kommende år som tidligere

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeres donation var en stor hjælp for at udføre nogle af de planlagte aktiviter. Mange tak!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej vi er meget tilfredse

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start