Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplevelser i efterårsferien

Red Barnet Silkeborg

Om donationen

Red Barnet Silkeborg vil gerne invitere børn og forældre fra Familieoplevelsesklubben til Halloween i Tivoli Friheden. Det er en af klubbens årlige ture for børn i alderen 5-12 år fra udsatte familier samt deres forældre og søskende. Turen er med til at give familierne et frirum fra hverdagens udfordringer og muligheden for en god oplevelse sammen med andre. Familierne lærer hinanden af kende, så de får et netværk, som de kan få gavn af i hverdagen. Med donationen kan familierne komme i Tivoli en hel dag med turpas og forplejning samt transporten frem og tilbage fra Silkeborg.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Silkeborg
Støttet beløb
13.600 kr., år 2020
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af coronakrisen, og coronaristriktioner fik vi afviklet turen efter planen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var generelt set stor begejstring og opbakning blandt børnene omkring turen. Alle børnene endte med at deltage, og børnene udtrykte, at turen skulle gentages.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Turen var en stor succes.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet