Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplevelser i efterårsferien

Red Barnet Silkeborg

Om donationen

Red Barnet Silkeborg vil gerne invitere børn og forældre fra Familieoplevelsesklubben til Halloween i Tivoli Friheden. Det er en af klubbens årlige ture for børn i alderen 5-12 år fra udsatte familier samt deres forældre og søskende. Turen er med til at give familierne et frirum fra hverdagens udfordringer og muligheden for en god oplevelse sammen med andre. Familierne lærer hinanden af kende, så de får et netværk, som de kan få gavn af i hverdagen. Med donationen kan familierne komme i Tivoli en hel dag med turpas og forplejning samt transporten frem og tilbage fra Silkeborg.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Silkeborg
Støttet beløb
13.600 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af coronakrisen, og coronaristriktioner fik vi afviklet turen efter planen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var generelt set stor begejstring og opbakning blandt børnene omkring turen. Alle børnene endte med at deltage, og børnene udtrykte, at turen skulle gentages.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Turen var en stor succes.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet