Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplevelsesdage på Øresund

Helsingør Motorbådsklub

Om donationen

Helsingør Motorbådsklub er en klub for bådejere og brugere af Helsingør Nordhavn. Denne donation skal gå til en båd, så motorbådsklubben kan tilbyde sejlads til ældre, udviklingshæmmede og udsatte borgere i byen. Det forventes, at motorbådsklubben kan afholde 25-30 sejladser i sommerperioden og derudover efter behov i foråret og i løbet af efteråret.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Helsingør Motorbådsklub
Støttet beløb
100.000 kr., år 2018
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreløbigt er der uddannet 10 skibsførere, og interessen er stor - der er flere på vej. Projektet har haft en stor positiv opmærksomhed blandt medlemmerne og har tilført klubben en ny dimension og stolthed blandt medlemmerne. Vi ser, på den baggrund frem til at komme rigtigt igang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er parate til at igangsætte Projektet "Oplevelsesdage på sundet" - vi har for 2 dage siden fra Søfartsstyrelsen modtaget Kaldesignalet, men afventer fortsat Søfartsstyrelsens godkendelse af fartøjets sikkerhedsinstruks. Vi har d.d. uddannet 10 medlemmer som skibsførere af fartøjet, men er nødsaget til at afvente godkendelsen fra Søfartsstyrelsen, vedr. vores Sikkerhedsinstruks.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har, som beskrevet, ikke inviteret skoler eller institutioner på grund af den manglende godkendelse af instruksen - båden er klar - vi er klar - vi har blot ikke stor indflydelse på Søfartsstyrelsens behandlingstid.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand