Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplyse om psykisk sygdom

Brugerlærerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Om donationen

Foreningen Brugerlærerene i Ringkøbing-Skjern har i de seneste 15 år undervist på skoler, ungdomsuddannelser, foreninger og klubber i kommunen i et forsøg på at nedbryde fordomme og tabuer og afmystificere det at have en psykisk sygdom. Underviserne, der selv har en psykisk sygdom og har været igennem et længerevarende behandlingsforløb, oplever, at deres fortællinger gør en forskel. Med donationen kan foreningen fortsætte aktiviteterne i 2023, hvor det er ambitionen at nå ud til 1.000 børn og unge samt 800 voksne og ældre mennesker.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Brugerlærerne i Ringkøbing-Skjern Kommune
Støttet beløb
50.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores forankring bygger på støtte fra Trygfonden. Det er stadig meget tabu belagt at lide af psykisk sygdom og jeg håber Trygfonden vil være med til at støtte os i år fremefter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gjort en stor forskel herude i Kommunen. Vi efterlader et vedvarende indtryk hos elever og voksne som har hørt vores undervisning. Der er borgere der både hører os 2 og 3 gange og får noget nyt med hjem hver gang. Jeg kan godt se at vi ikke når ud til det antal tilhørere som vi havde meldt ud, men det gør ikke vores arbejde mindre vigtigt. Jeg har derudover ikke talt med, hvor mange vi er i kontakt med til Open By Night og andre forum hvor vi deltager.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har jo et stort ønske om at blive booket til at undervise i virksomheder, hvor både medarbejdere og deres nærmest sommetider vil være psykisk udfordret. Men det er ikke rigtigt lykkedes os at blive attraktive for personaleforeninger. Jeg håber at det med tiden også vil være muligt for os at blive hentet ind i virksomheder med vores ekspertise. Men jeg synes også at det viser at der stadig er et stort arbejde med at afstigmatiserer det at have psykiske udfordringer.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet