Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplyse omkring psykisk sygdom

Brugerlærerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Om donationen

I Ringkøbing-Skjern Kommune har såkaldte bruger-lærere igennem de seneste 10 år undervist på skoler, ungdomsuddannelser, foreninger og lignende steder for at nedbryde fordomme og afmystificere det at have en psykisk sygdom. De fire brugerlærere, som alle selv har en psykisk sygdom og har været gennem langvarige psykiatriske forløb, fortæller om deres egne oplevelser og svarer åbent på spørgsmål fra tilhørerne. Pga. besparelser i kommunen har projektet været lukningstruet, men med denne donation kan bruger-lærerne fortsætte deres foredrag og medvirke til at afstigmatisere psykisk sygdom.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Brugerlærerne i Ringkøbing-Skjern Kommune
Støttet beløb
50.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt har været drevet igennem alle 30 år af mig, og Marianne som er Brugerlærer har været med igennem alle årene. Jes som er den anden Brugerlærer har været med i projektet de sidste 5 år. Vi har hver vores diagnose, der dækker de mest almindelige sindslidelser. Vi håber jo at vi kan drive vores unique projekt gennem fondsmidler. Vi er kendt herude i Kommunen og får meget ros bl.a. på vores Facebookside. Brugerlærer Ringkøbing-Skjern Kommune

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores opfattelse er at ved vores besøg da gør vi det mere acceptabelt at have en sindslidelse. Det kan man også se tilbagemeldingerne som vi har vedhæftet. Det er svært at vide, om vores tilhørere vil søge hjælp, inden der går for lang tid, men vi går meget op i at fortælle i vores undervisning, at man skal være opmærksom på tanker og følelser der er skræmmende og som man skal fortælle videre til venner, lærere, forældre eller tage kontakt til en psykolog eller psykiatrifondens telefon.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg synes jo at vi har administreret og udført vores opgave som vi har gjort de sidste 30 år. Vi drøfter ved hver bestyrelsesmøde og generalforsamling om vi kunne have gjort noget anderledes og yderligere optimere vores tilbud, og der bliver gjort meget få ændringer, da vi driver og udfører projektet næsten til perfektion.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet