Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplysning om døendes behov

Vågetjenesten i Thisted

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Vågetjenesten i Thisted
Støttet beløb
38.140 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vågetjenesten er en veletableret forening, og rimelig stabil med planer om og overskud til 1-2 offentlige arrangementer årligt, men vi kan ikke selv financierer dem<

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik tilladelse til at ændre de planlagte foredragsholdere, så vi har for Trygfondens donation afholdt følgende : 1.Kursusdag (Vågekoner og plejepersonale med Rita Nielsen. Emnet "Åndelig omsorg for døende". 2 Offenligt helaftensmødemøde med Micky Gjerris. Emnet "Hvad er en værdig død." 3 Offenligt eftermiddagsmøde med Helle Thorsted. Emnet "Sidste-hjælp - hvad alle bør vide om døden og en døendes behov"

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores foredragsholdere var alle gode på hver sin måde, og vi fik gode tilbagemeldingen af dem, der deltog (60-70 mennesker til aftenmøde og kursus, ca 25 til eftermiddagsmøde) Jeg tror, det er godt at fortsætte med lign. arrangementer, men det er meget svært målbart, og et langt træk.