Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplysningskampagne

SmerteDanmark

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden kan SmerteDanmark udbrede kendskabet til SmerteLinjen – en ny gratis telefonrådgivning til smertepatienter og deres pårørende. I dag anslås det, at omkring 850.000 danskere lider af hyppigt tilbagevendende eller kroniske smerter, som for en stor dels vedkommende påvirker livskvalitet, arbejdsevne og familieliv. Samtidig skønnes det, at kroniske smertepatienter koster samfundet 17,8 milliarder kr. om året. På nuværende tidspunkt er smertebehandling ikke sat i system, og patienter med kroniske smerter, som i nogle tilfælde endda er uforklarlige, udgør en stor faglig udfordring for de danske læger. SmerteLinjen skal bidrage til at sikre smerteramte og deres pårørende bedre rådgivning, bl.a. i forhold til at håndtere kroniske smerter, finde rundt i behandlingssystemet og få hjælp til at opnå rimelige forventninger til behandlingerne. I praksis går TrygFondens midler til en oplysningskampagne, som skal udbrede kendskabet til rådgivningslinjen og gerne bliver et sted, læger kan henvise patienter til for at få kvalificeret rådgivning. TrygFonden har støttet projektet med 1.551.250 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SmerteDanmark
Støttet beløb
1.551.250 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt her er oplysningskampagnen for SmerteLinjen. Vi kan se på statistikken, at der stadig er behov for at have kampagnetiltag kørende da antallet af opkald ellers falder. På den måde har vi stadig fremadrette brug for at køre oplysningskampagner for SmerteLinejn, og derfor har vi givet forankringen et lavt score.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Siden opstart har vi i marts 2016 udvidet vores åbningstider til 14 timer pr uge (7 gange to timer) fordelt på mandag til torsdag året rundt med undtagelse af helligdage. I 2014 havde vi 350 opkald på 9 måneder (38,8 opkald pr måned), i 2015 havde vi 528 opkald (44 opkald pr måned) og i 2016 havde vi 693 opkald (57,75 opkald pr måned). For januar til april har vi haft et gennemsnit på 67,25 opkald pr måned. Selvom vi ikke er nået op på de maksimale 850 opkald pr året ser vi en klar fremgang i opkald fra år til år. Vi ser samtidig at der er en klar fremgang i opkald i de måneder hvor vi samtidig afholder en kampagneaktivitet i forhold til måneder hvor vi ikke gør. Især vores radiokampagner har givet en målbar stor succes. Ved vores opstartsmøde med Trygfonden blev vi anbefalet ikke at bruge midlerne til store undersøgelser af effekten af projektet. Vi har derfor ikke målt specifikt på kendskabet til SmerteLinjen i befolkningen og bland læger. Vi har sendt brochure materiale ud til samtlige privatpraktiserende læger i Danmark. Vi har dog spurgt ind til hvor brugerne af SmerteLinjen har hørt om linjen. Ca. en tredjedel af brugerne har hørt om SmerteLinjen fra sundhedsfagligt personale (praktiserende læger og smerteklinikker), en tredjedel fra internetsøgninger og de sociale medier og resten blandet fra radiokampanger, anbefalinger fra brugere, jobcenter, borgerservice mv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I følge det førnævnte opstartsmøde med Trygfonden undlod vi at lave den store evalueringsrapport samt yougov undersøgelse. Vi har fokuseret på at gå bredt ud i befolkningen. Det mener vi var det rigtige valg da målgruppen er meget bred. På sigt kunne det være relevant at underinddele den brede målgruppe og lave tiltag rettet specifikt mod hver undergruppe.