Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opretholde handicaptilbud

Handicapcentret Kronjylland

Om donationen

Handicappede borgere har ofte udfordringer med at bruge faciliteter på samme vilkår som almindelige borgere. En potentiel lukning af varmvandsbassinet hos Handicapcentret Kronjylland kan derfor have konsekvenser for de udsatte borgere, der kommer her jævnligt. Tilbuddet skaber stor glæde og velvære for målgruppen, der har et reelt behov for handicapcentrets tilbud. Donationen fra TrygFonden vil bidrage til fortsættelsen af handicapcentrets arbejde det næste 1½ år, hvor det formodes, at kommunen vil tilbyde en løsning.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Handicapcentret Kronjylland
Støttet beløb
125.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at få økonomien til at hænge sammen gik daglig leder på efterløn primo 2015 - og fungerer nu selv som frivillig hjælper. Dvs : Der er i dag kun een ansat (med beskeden løn) - men 100 frivillige !

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Antal ugentlige brugere faldt ved Water & Wellnes (W&W) åbning fra ca. 2.000 til ca. 500. Ved udgang 2016 er HCK igen oppe over 1250 ugentlige brugere. 2) Vi har ved udgang 2016 igen op mod 100 frivillige hjælpere i HCK 3) HCK har (ved stor sparsommelighed og stor opbakning også fra lokale spon- sorer) præsteret et nettoverskud på ca. 60.000 kr i 2015.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
VI har fra start forsøgt at lave et fornuftigt samarbejde med både W&W og Kommunen. Pga uheldige kontaktsaftaler har det været vanskeligt - men vi håber, at brugernes klare valg i løbet af 2016 vil tvinge et samarbejde til alles bedste igennem.