Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oprettelse af sanserum

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen

Om donationen

Eleverne på Skovmoseskolen, der er en skole for børn med et eller flere handicaps såsom Downs Syndrom, hjerneskade, autisme eller ADHD, har haft gavn af at benytte sanserummet i Snoezelhuset i Gentofte. Formålet med dette projekt er derfor at støtte med midler, så Skovmoseskolen kan bygge deres eget sanserum med de elementer, som de kan se, at eleverne benytter mest. Sanserummet skal også kunne benyttes af andre børn med behov, når skolens elever ikke selv benytter rummet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Støttet beløb
90.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det bliver brugt rigtigt meget og alle ved at vi har et sanserum og hvor de skal søge viden om funktionen af det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er et rum der bruges og bookes 25-30 om ugen, og alle klasser benytter det. Alle giver udtryk for at de godt kan lide at komme derind, blive sansestimuleret og få ro til at mærke sig selv. Flere af børnene kommer selv og beder om at komme i sanserummet. Da det kun er ca. 40 ud af 110 lærere og pædagoger, der har været på intro kursus i brug af sanserummet, er scoren ikke 10 selvom det er en stor succes.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne godt have lavet en større intro til brug af sanserummet. Vi var mere interesserede i at det kom i brug så hurtigt som muligt, da der var et stort behov for det. Vi planlægger en mere fyldestgørende præsentation omkring sanser og hvilke sanser der bliver stimuleret hvor. Det vil være i samarbejde med vores fysio- og ergoterapeuter.