Søg støtte

Søg

Selvevaluering

OPSANG: FællessangsKoncerter

Foreningen Tonekompagniet

Om donationen

Denne donation går til fællessangkoncerter, der skal skabe glæde og fællesskab hos ældre, som særligt i den senere tid har levet isoleret fra omverdenen. Siden sommeren 2020 har Tonekompagniet i samarbejde med Ældre Sagen afholdt en lang række fællessangskoncerter på plejehjem og aktivitetscentre rundt omkring på Sjælland og Lolland-Falster. De kendte fællessange skaber liv, glæde og nærvær, og sangene kan vække minder hos de ældre. Samtidig er sang træning for krop og sind, hvor man bruger hjernen til at lære nye melodier og tekster og træner kroppen og åndedrættet. Med donationen kan OPSANG besøge 30 nye plejehjem og aktivitetscentre og med musik og fællessang skabe glædesfyldte og mindeværdige oplevelser sammen med de ældre og personalet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Tonekompagniet
Støttet beløb
158.640 kr., år 2020
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udsendt sanghæfter, inspiration til fortsat at arbejde med fællessang, links til akkompagnement, opvarmning. Man kunne til en anden gang yderligere indtænke i ansøgning og budget, hvordan vi fortsat kan arbejde med sang på plejehjemmene. Efterfølgende har vi udsendt en tilbuds-pakke med OPSANG og sangaktiviteter, som er knyttet til årstiderne. Forår, sommer, efterår, jul, vinter, vores indtryk er, at der mange steder ikke er de store midler til kultur og arrangementer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
OPSANG har besøgt 30 plejehjem og det har været vidunderlige, hjertevarme besøg, hvor vi flerstemmigt med klaver, klarinet og melodika har sunget sange som sidder dybt i folkesjælen som f.eks. Livet er en morgengave, Du kom med alt hvad der var dig, I skovens Dybe Stille Ro. Sange som omhandler taknemmelighed, fællesskab, kærlighed og natur, alle de bedste ting i livet. Vi har udsendt sanghæfter, inspiration til fortsat at arbejde med fællessang, links til akkompagnement, opvarmning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fulgt projektets aktivitetsplan og kan indenfor den bemidlede ramme ikke have gjort noget andet. Grundet corona og restriktioner måtte vi planlægge med kort varsel for en mere lukket gruppe af beboere, men på sigt ville det være fantastisk i endnu højere grad at samle generationerne til sang og invitere pårørende og børnebørn med.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende