Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opsang Forårslucia&fællessang

Foreningen Tonekompagniet

Om donationen

Donationen går til at fremme mental trivsel blandt ældre på plejehjem ved at skabe glæde og nærvær gennem sang. Duoen OPSANG dykker ned i den danske sangskat med klaver, klarinet og melodika i smukke tostemmige arrangementer og inviterer til fællessang samt såkaldt Forårslucia, som er stuegang med sang for at besøge de mere svage og sengeliggende ældre, der ikke kan deltage i fællessangen. Et pilotprojekt gennemført i samarbejde med bl.a. musikplejehjemmet Sølund og plejehjemmet Slottet har vist en positiv effekt, og med donationen kan tilbuddet bredes ud til flere plejehjem. Ambitionen er at besøge 3.000 ældre mennesker på 43 plejehjem rundt omkring på Sjælland og Lolland-Falster i løbet af 2023. Efter besøgene modtager plejehjemmene materiale, så de på egen hånd kan fortsætte sangaktiviteterne for både sengeliggende ældre i egen bolig og for større grupper til fællessang. De første besøg begynder i april, og der er foreløbigt indgået aftaler med plejehjem i følgende 24 kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Høje Taastrup, Ishøj, Kalundborg, København, Køge, Roskilde, Rudersdal, Rødovre og Slagelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Tonekompagniet
Støttet beløb
249.400 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere plejehjem har beholdt vores sanghæfter, som de vil integrere i dagligdagen, vi har med omhu valgt de allerbedste sange, som erfaringen viser skaber glæde, fællesskab og genkendelse. Desuden udsender vi også inspirationsmateriale, men sang og musik forudsætter altid at der er en medarbejder som har kompetencer og er primusmotor. Den del kunne man gør meget mere for blev indarbejdet på plejehjemmene på sigt. Det kræver et mere langsigtet fokus: videreuddannelse og økonomisk prioritering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
OPSANG Forårslucia og Fællessang har været en stor succes. En lang optur. Det giver mening på alle planer, for ansatte, beboere og musikere. Formålet er klart: Skabe glæde, åbenhed, genkendelse og kontakt. Vække den indre livsnerve og livsglød. Med sange som rammer blødt i hjertet, men også festlige, humoristiske sange. Sara og Anna er kærlige og inddragende og intimkoncerterne skaber mulighed for at få alle med. Plejehjemmene fortæller efter endt besøg, hvordan beboerne er mere glade og rolige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Organisering før under og efter koncert fungerer rigtig godt. En ny del i projektet var forårslucia, stuegang med sang og der fik vi draget nye erfaringer. Pilotprojektet på Slottet og Musikplejehjemmet Sølund var hos ældre, som er vant til musik. Hos visse ældre på denne tur vakte musikken og nærværet mange følelser. Derfor var det vigtigt at have personale med som kender de ældre og det er ressourcekrævende. Forårslucia fungerede allerbedst som stuekoncerter i fx. skærmede afdelinger.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår