Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Optimeret opfølgning

Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til et lodtrækningsforsøg, der skal undersøge, hvordan opfølgningen for patienter med brystkræft kan optimeres. Efter endt behandling følges brystkræftpatienter i dag ved rutinekontroller ofte hvert halve år. Der er ikke evidens for, at kontrollerne forbedrer overlevelsen, derimod kan de skabe unødig angst. Projektet skal undersøge, om opfølgningen kan planlægges mere individuelt ved at bruge patientrapporterede outcomes som screeningsredskab og dialogstøtte. Dødeligheden for brystkræft har de seneste 15 år været stærkt faldende, og overlevere efter brystkræft udgør den største gruppe af canceroverlevere. Derfor er det yderst vigtigt, at opfølgningen imødekommer de mange forskellige behov.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet
Støttet beløb
631.132 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har planer om at implementere PRO-baseret individualiseret opfølgning, men da ph.d.-afhandlingen endnu ikke er godkendt og forsvaret først afholdes til april 2020 er der lidt vej igen før implementeringsprocessen går igang. Det vil også være nødvendigt at afprøve et nyt spørgeskema på målgruppen, da der er kommet bedre screeningsredskaber og software på banen siden initiering af projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med hjælp fra Trygfonden gennemført ph.d.-projektet og indleveret en afhandling inklusiv 3 videnskabelige artikler. Teamet bag har gjort sig mange erfaringer til hvordan opfølgningen af kvinder behandlet for brystkræft kan optimeres og har planer om at implementere PRO som et screeningsredskab og til dialogstøtte i opfølgningen af brystkræftpatienter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Resultaterne fra studierne understøtter brugen af PRO som et screeningsredskab og som dialogstøtte i klinisk praksis, men vi kunne godt bruge et bedre evalueringsredskab til at bedømme de fordele og ulemper patienterne oplever ved at bruge PRO til at individualisere opfølgningen. Dernæst har dette studie ikke været stort nok til at udtale sig om PROs potentiale i forhold til at detektere et tilbage fald af brystkræft tidligere end hvad er set i standard opfølgning. Som beskrevet i projektbeskrivelsen, har tidligere studier med intensiveret opfølgning dog ikke vist nogen gavnlig effekt på overlevelsen.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv