Søg støtte

Søg

Selvevaluering

OpusPanelet - Lys i mørket

OpusPanelet

Om donationen

OpusPanelet er en gruppe af tidligere patienter og pårørende til unge med diagnoser inden for psykosespektret. Panelet tager ud og fortæller egne personlige historier om livet med og efter en psykose. Formålet er bl.a. at oplyse om og afstigmatisere psykiske lidelser samt at give håb til patienter og pårørende, der står i begyndelsen af et behandlingsforløb. Med donationen vil OpusPanelet udarbejde skriftligt oplysningsmateriale samt indkøbe drikkedunke, muleposer og stressbolde til panelets frivillige ambassadører.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
OpusPanelet
Støttet beløb
17.000 kr., år 2021
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I meget høj grad og vi ser fortsat en stigende interesse, baseret på henvendelser i form af nye frivillige og bookinger af OpusPanelet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores oplevelse at målet med at nedbryde stigma i høj grad er indfriet v. alle vores bookede opgaver igennem 2021. Grundet COVID-19 har OpusPanelet dog været ramt af en række restriktioner, som har gjort at det samlede antal opgaver over et år, desværre ikke er steget. Det er dog vores klare forventning at det vil det gøre i løbet af 2022.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er af den overbevisning at vi ikke kunne have gjort noget anderledes. Vi har stort set opnået målsætningen m. minimum 90 i løbet af 2021. Grundet COVID-19 har det desværre ikke været muligt at overstige det forventede mål, som vi havde håbet. Vi har derfor sideløbende fokuseret på undervisningen af vores oplægsholdere/frivillige samt haft fokus på rekruttering, så at vi i de kommende år får mulighed for en endnu større berøringsflade.