Søg støtte

Søg

Selvevaluering

På arbejde med ADHD

ADHD-foreningen

Om donationen

Mange voksne med ADHD formår at fastholde deres arbejde, men diagnosen går ud over deres hverdag og familieliv. Mange føler sig alene med deres udfordringer og har behov for en håndsrækning til at indgå i et fællesskab, som kan klæde dem på til at indgå i flere fællesskaber. Med donationen kan ADHD-foreningen oprette et ”På arbejde med ADHD”-netværk i Region Sjælland for ca. 20 personer, hvor deltagerne kan spejle sig i andre, som også lever med ADHD, og hvor de gennem erfaringsudveksling og sparring bliver mere opmærksomme på egne ressourcer og muligheder. Formålet med projektet er at bekæmpe isolation hos voksne med ADHD og give dem et netværk og flere handlemuligheder i forhold til at fastholde deres arbejde.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
ADHD-foreningen
Støttet beløb
147.110 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi ikke har kunnet rekruttere frivillige facilitatorer, er netværket ikke forankret. Netværket er lukket ved udgangen af 2023. Projektet har forsøgt at overdrage netværket til foreningens lokalafdeling Østsjælland, men der har desværre ikke være kapacitet til det. Den store interesse for netværket har dog givet en masse viden og indsigt til ADHD-foreningen - og den har inspireret lokalafdelingerne i fx København og Østsjælland til at oprette flere netværk for voksne generelt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Netværket har lykkes med at afholde de planlagte netværksmøder og netværket har været meget efterspurgt. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med netværket. 78% oplever netværket som et positivt fælleskab, 74% er blevet mere bevidste om deres energiforbrug, 58% giver udtryk for at have fået flere handlemuligheder og 67% oplever, at netværket har været positivt for deres sociale netværk. Netværket er ikke lykkedes med at finde nye facilitatorer i netværket, som kan køre netværket videre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Netværket og netværksmøderne har i høj grad været de rigtige aktiviteter, som har bidraget til målopfyldelsen. Men rekrutteringen af de kommende facilitatorer fra netværket selv har vist sig udfordrende. Det skyldes, at deltagerne i høj grad er udfordret af deres arbejdssituation (og derfor har brug for netværket) og de kan derfor ikke magte at påtage sig en frivillig opgave i tillæg. Man kunne have overvejet, at rekruttere facilitatorer udefra, altså frivillige, som ikke selv var deltagere.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle