Søg støtte

Søg

Selvevaluering

På cykeltur ud af ensomheden.

støtteforeningen for ældres cykelture v. formand Tonny Bramsen

Om donationen

Plejecenter Bakkehuset har to udtjente rickshawcykler, og med donationen bliver det muligt at indkøbe nye specialcykler, så de frivillige fortsat kan tage beboerne med på en frisk cykeltur i lokalområdet. Det er planen, at ældre i eget hjem også skal have mulighed for at komme med på tur. At gense tidligere tiders nærmiljø og have mulighed for at komme ud i naturen har stor betydning for de ældres oplevelse af livskvalitet og velvære og styrker deres mentale helbred.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
støtteforeningen for ældres cykelture v. formand Tonny Bramsen
Støttet beløb
80.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
pga omstruktureringer i kommunen, har vi ikke længere en frivilligkoordinator, der sørger for at samle piloter, passagerer og personale om fællesture, netværksmøder mm. Dette ligger alene på de frivilliges hænder nu, og i mangel på personer, der ønsker at tage disse initiativer har vi kun mødtes 3 gange i eftår/vinter 2022-2023

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi har været udfordret udskiftning af personale og omstruktureringer i kommunen samt vores cykelkaptajn døde i foråret pga sygdom. Personalet har ikke været klar til samarbejdet om koordinering af ture for hjemmeboende. i 2022-23 er der cyklet 157 ture, heraf ca. 1/3 med 2 eller flere piloter. Pilotgruppen består pt af 9 +65 samt 4 piloter under 65. .

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er godt på vej ift. udvikling af pilotnetværk, samarbejde med personale på aktivitetscentre, og inddragelse af passagerer fra hjemmeplejen. Pga politiske ændringer i aktivitetscentrenes struktur har samarbejdet med hjemmeplejen omkring booking af ture ladet vente på sig. Dette forsøger vi nu at optimere, da der ligger et "system" klar i organisationen og vi er blevet en del af Cua's TRYG- projekt for hjemmeboende. Så vi forventer at lykkes med det i løbet af det kommende år

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår