Søg støtte

Søg

Selvevaluering

På togt med Red Barnet og Frem

Red Barnet

Om donationen

En sommerlejr kan give udsatte børn og unge en positiv sommerferieoplevelse, som de ellers ikke ville have fået. Ved Red Barnet Vejens sommerlejr i 2021 består hovedaktiviteterne af to en halv dages almindelig ferielejr og to en halv dages sejlads på skonnerten Frem for udsatte unge i alderen 12-16 år. Aktiviteterne på lejren spænder bredt fra kreative aktiviteter, leg og motion til undervisning i livredning, fiskeri, sejlads og sømandskab. De forskellige aktiviteter opbygger et positivt fællesskab, der giver mulighed for nye netværk og relationer blandt de unge.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
100.000 kr., år 2020
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Inden lejren blev der afholdt en rystesammen-dag for alle deltagere, samt deres forældre. Her var 81 tilmeldte. Her efter lejren har vi planer om aktivitetsdage med forskellige tilbud til de unge. Det bliver udendørsaktiviteter med fokus på at det skal være sjovt, trygt og inkluderende, samt styrke selvværd, selvtillid og ressourcer hos de unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
44 unge fik nogle fantastiske dage på havet og oplevede livet til søs. De satte sejl, badede fra skibet i Assens havn og Gamborg fjord. De stod på paddleboard og de fiskede. De prøvede at styre skibet, og de holdt nattevagt og sikrede at skibet ikke løb på grund. Nogle sov i hængekøjer på dækket og oplevede smukke solnedgange og solopgange, andre sov under dæk i køjer. Nye venskaber blev knyttet. Selvværd og selvtillid blev styrket.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Konceptet er fint, og med enkelte småjusteringer i frivilliggruppen, kan det fint gentages.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet