Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørende i traumecentre

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Akut, kritisk og alvorlig sygdom eller tilskadekomst medfører ofte et pludseligt og uventet møde med sundhedsvæsenet, og det påvirker både patienten og de pårørende fysisk, psykisk og mentalt. Særligt pårørende til alvorligt syge oplever ofte symptomer som angst, stress og depression. Donationen går til et forskningsprojekt, der skal bidrage til større viden om de pårørendes behov for støtte i akutte situationer, så man kan styrke indsatsen over for dem. Projektet gennemføres i traumecentret på Aarhus Universitetshospital samt traumecentret på Aalborg Universitetshospital.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
300.000 kr., år 2020
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se pdf

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores nye viden om de pårørendes behov og oplevelser er blevet publiceret: https://www.idunn.no/doi/10.18261/nsf.12.3.6

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se pdf

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår