Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendecafe

Bedre Psykiatri - Sønderborg

Om donationen

Bedre Psykiatri i Sønderborg afholder pårørendecaféer med foredrag, hvilket kan være afsættet for at få en samtale i gang mellem de pårørende. Med denne donation vil foreningen afholde i alt 15 arrangementer i 2019 og 2020, og målet er at få flere deltagere og samtidig flere gengangere blandt deltagerne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri - Sønderborg
Støttet beløb
77.000 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil forsætte med at afholde PårørendeCafeer med oplægsholdere og ligeledes vil vi forsat samarbejde med Psykinfo.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke nået vores mål. Vi har et deltagerantal på gennemsnitlig 15. Vi vurderer, at de restrektioner, der har været på grund af Corona har gjort, at der ikke kom så mange deltagere, som forventet. Meget tidligt sadlede vi om til onlinemøder via Zoom, hvilket gjorde at vi kunne holde kontakten til vores deltagere. Da vi igen kunne holde fysiske møder er vores deltagerantal steget, ved vores seneste PårørendeCafe i august var vi 25 deltagere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv