Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendecafeer

Bedre Psykiatri Amager v/formand Tommy Rasmussen

Om donationen

Bedre Psykiatri Amager ønsker med denne donation at afholde en månedlig cafe med oplægsholdere, hvor pårørende kan få vigtig viden om, hvordan man gør livet for sig selv og den psykisk syge lettere. Der vil være forskellige temaer, der adresserer de forskellige problemstillinger, der eksisterer, når man er pårørende til en psykisk syg.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Amager v/formand Tommy Rasmussen
Støttet beløb
18.000 kr., år 2017
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan stadig godt få gratis oplægsholdere og kan derfor godt afholde pårørendecafeer. Men at have penge, så vi kan købe vor psykoterapeut til at holde nogle professionelle oplæg, har været optimalt for vor forening Bedre Psykiatri Amager.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi får altid utroligt gode tilbagemeldinger fra de pårørende som deltager i vore cafeer. Der kan være fra 8 - 14 personer. Cafeen i oktober, som blev afholdt sammen med Bedre Psykiatri København, havde ca. 50 deltagere, selvom det var et meget, meget dårligt vejr. Cafeerne forløber gerne må den måde, at der er et oplæg som selvfølgelig kan kommenteres løbende. Efter oplægget kommer deltagerne med deres egne erfaringer/oplevelser, hvilket er en meget stor del af cafeens formål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi annoncerer i lokalblade - selvom det er meget dyrt - hvilket vi stadig mener er en god ide. Vi har egen facebookkonto, og vi deler vore flyers ud hos læger, på bosteder, på Psykistrisk Center og i distriktspsykiatrien. Så vi mener ikke, at vi kan gøre vor annoncering bedre. Til vore arrangementer, som altid er gratis, serverer vi kaffe, frugt og kage og der er altid indbydende dækket op. Som vi har svært ved at se, at vi kan gøre det anderledes. Men vi oplever også - især når vi er til arrangementer med vore brochurer, at det stadig er tabu at have psykisk syge i familien.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår