Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendegrupper med psykolog

Bedre Psykiatri Jammerbugt

Om donationen

For at hjælpe, støtte og rådgive pårørende til mennesker med psykisk sygdom vil Bedre Psykiatri Jammerbugt oprette to pårørendegrupper med tilknyttet psykolog. Formålet er at give de pårørende mulighed for at mødes med ligesindede, få redskaber til at håndtere den svære situation og ikke mindst forebygge, at de selv bliver ramt af psykisk sygdom. De to nye grupper vil have plads til 20 personer i alt.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Jammerbugt
Støttet beløb
30.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg har søgt utallige fonder, men har indtil nu desværre fået afslag. Jeg søger løbende, da vi har en venteliste på 7 pårørende som vil deltage i ny pårørendegruppe. Jeg vil søge trygfonden igen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pårørendegrupperne har fået indsigt i ovenstående, og psykologen har efter valg fra grupperne kommet med oplæg, i forhold til pårørenderollen osv. Pårørendegrupperne oplevede, at det vigtigste var at mødes med ligestillede i samme situationen samtidigt med, at man blev lyttet til og forstået. Endelig var der mennesker, som forstod det man snakkede om. Pårørendegrupperne blev evalueret ved start, midtvejs og til sidst i forløbet, og ud fra det kan jeg se, opfylder vi næsten ovenstående. Pårørendegruppen 1 hvor ens nærmeste er under 18 år havde brug for, at være tilknyttet gruppen med psykolog flere gange end vi kunne tilbyde. Pårørendegruppe 2 hvor ens nærmest var over 18 år havde et behov for at gruppen udelukkende kun var for f.eks ADHD, men det kunne vi ikke tilbyde. På den lange bane har pårørende fået redskaber og indsigten, at arbejde videre med i forhold til det man har lært i forløbet fra ovenstående. Pårørende er blevet opmærksom på vigtigheden af, at man passer på og giver sig selv lov til gøre noget for sig selv til hjælp for den ramte, og sig selv. Pårørende har fået øje på, at man på den måde sætter grænser til hjælp for alle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja antallet af pårørende i en gruppe skal fremover være på 8 personer.