Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendegrupper/pårørendecafe

Bedre Psykiatri Jammerbugt

Om donationen

Mere end hver tredje dansker kommer på et tidspunkt i kontakt med psykisk sygdom – enten som pårørende eller som sygdomsramt. Psykisk sygdom kan være en stor belastning for pårørende, og pårørende er derfor selv i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Bedre Psykiatri Jammerbugt ønsker derfor med denne donation at tilbyde støtte og rådgivning til pårørende til psykisk syge over 18 år. Pårørendegrupperne vil mødes 14 gange à to timer, hvor der vil være en psykolog tilknyttet – 16 personer forventes at deltage. Bedre Psykiatri tilbyder desuden pårørende at mødes med andre pårørende i deres pårørendecafé.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Jammerbugt
Støttet beløb
40.030 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ingen pårørende på en venteliste til pårørendegrupperne lige nu, og pårørendecafeen er lukket ned Vi har støttet, givet viden, og hjulpet 8 pårørende til at passe på sig selv og komme videre med deres liv, selvom de er pårørende til et menneske med psykisk sygdom

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet i forhold til deltagerne er ikke nået, da der kun var 8 deltager i alt. Vi har 16 på en venteliste, men da der var plads blev det for svært at komme afsted osv. Evalueringen af de 2 grupper med 4 i hver var en succes for deltagerne havde meget på hjertet, som de skulle have hjælp til. Pårørendecafeen havde oplæg hvor der kom 10 pårørende

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja kun have enten pårørendegrupperne eller pårørendecafeen

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv