Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Parallelcykel med el-hjælpemotor

Specialinstitutionen Kumlhøj

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Specialinstitutionen Kumlhøj
Støttet beløb
40.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen er en del af vores hverdag, nogen bruger den til motion, nogen til at komme tættere på beboerne, nogle til rent praktisk at handle ind sammen med de unge osv, dette tænker jeg at vi forsætter med i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Beboerne udviser en fin interesse for at komme ud at cykle med en personale og vores børneafdeling har også taget cyklen i brug. En af vores beboere døbte omgående cykle til en samtale cykel og det fortæller egentlig meget godt, hvilket udbytte vi har af den :) Vi har ikke haft den så længe endnu at vi ligefrem kan sige at den fysiske form er blevet væsentlig forbedret, men lidt motion er da bedre end ingen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg synes at det har været en succes, nok mest fordi at vores beboere giver udtryk for at en til en tiden med en pædagog er givende. Vi har selvfølgelig været påvirket af coronatiden med afstand og opdeling af afdelinger, men nu lysner det.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet