Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Parcykel og cykelhjelme

Smallegades Bofællesskab

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Smallegades Bofællesskab
Støttet beløb
40.650 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen vil blive brugt af borgerne indtil den ikke længere er funktionsdygtig.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bofællesskabet bestod ved ansøgningen af 7 borger. For de yngere beboere har det været til stor glæde, det at de nu kan komme rundt i byen, til stranden mv. har gjort en stor forskel for dem. Ad den vej får de også motion som de ellers ikke ville få ind i deres hverdag. Flere af de lidt ældre borger har desværre ikke haft modet til at lære at cykle på dem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For de borger der har brugt og bruger cyklen, har det betydet at de har fået noget motion ind i hverdagen, som de ellers ikke ville få.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet