Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Parkinson Vendelbo Unity Walk

Parkinsonforeningen

Om donationen

Parkinson Unity Walk har siden 2012 været afholdt i København, men endagsturen kan være meget fysisk krævende for en parkinsonramt, og kun få fra Nordjylland har deltaget. Med denne donation vil Parkinsonforeningens Nordjyllandskreds og dens lokale klubber derfor afholde eventet Vendelbo Walk, der skal være en aktivitets- og hyggedag for alle parkinsonramte og deres familier i Nordjylland. Andre, der gerne vil støtte Parkinson-sagen, er også velkomne til at være med. Eventet skal afholdes i Slotved Skov og vil byde på en række aktiviteter for både krop, hoved og lattermuskler. Hovedformålet er at give alle en dejlig oplevelsesrig dag i fællesskab med ligestillede, og så er det ambitionen at samle penge ind til motion for parkinsonramte samt forskning i Parkinsons sygdom. Endelig er det et ønske at tiltrække flere medlemmer til Parkinsonforeningen og dens forskellige klubber.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Parkinsonforeningen
Støttet beløb
75.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået skabt større kontakt mellem parkinsonramte på tværs af vore klubber i regionen. Der giver grobund for at tro, at man fremover laver flere aktiviteter sammen på tværs.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I alt deltog 603 personer i vores Walk. Det kunne måske tale for, at vi gav projektet en rating på 6 på den angivne skala. Vi tillader os dog at sige 7, idet tallet er større end de to Parkinson Unity Walks i samme forår/sommer afholdt hhv. i København og på Mors, som havde 400-500 og 200 deltagere respektive.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle de nævnte aktiviteter blev gennemført. Og de har alle været nødvendige. Der kunne med fordel være gjort mere ud af at skabe et blikfang for begivenheden - f.eks. deltagelse af en fra de landsdækkende medierne kendt person. Her var vi for sent ude med vores invitationer. Vi kontaktede ni personer, men forgæves. Parkinsonforeningens Protektor, Grevinden Alexandra, var også forhindret.