Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Patientbog til dialysepatient

Regionshospitalet Holstebro

Om donationen

En landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser viste i 2014, at informationsmaterialet til patienter og pårørende ikke er optimal i Region Midtjylland. Dialyseafsnittet på Regionshospitalet Holstebro har som følge heraf udarbejdet en patientbog, som udleveres til patienterne, når de bliver konstateret kronisk hæmodialysepatient. Patienterne og deres pårørende er ofte i krise og har derfor brug for et samlet materiale, som de kan bruge til at sætte sig ind i deres sygdom. Følgende donation går til trykning af 150 eksemplarer af patientbogen, som skal udleveres til nye patienter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Regionshospitalet Holstebro
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ideen med patientbogen er taget rigtig godt imod af såvel patienter/pårørende, men også kolleger. Al forandring er svært og tager tid og det har nok været den største udfordring på begge sider.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Informationsniveauet til pårørende er blevet højnet markant, da information er tilgængelig hele døgnet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da det er første gang at jeg sidder med patientinformation på denne her måde tænker jeg at der sagtens kan være andre måder at gribe det an på, men jeg forventer hele tiden tilbagemeldinger på processen og vil selvfølgelig lære af dette.