Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Patientscore af akut åndenød

Aalborg Universitet/Klinisk Institut

Om donationen

Denne donation går til afprøvning af en ny patient-åndenøds-score til brug i ambulancer. Det vil i udgangspunktet være patienten selv, der vurderer sin egen grad af åndenød på en skala fra 1-10 på ambulancens journalsystem før ankomsten til hospitalet. Akut åndenød er et hyppigt og særdeles alvorligt symptom, som i mange tilfælde fører til hjertestop og død. Det optræder både hos tidligere raske og patienter med kronisk lungesygdom (KOL). Åndenøden ses hyppigt blandt akutte patienter, og dødeligheden er høj.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet/Klinisk Institut
Støttet beløb
754.037 kr., år 2019
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Åndenød-scoren benyttes fortsat i Region Nordjyllands ambulancer, og projektet har dermed givet et let og enkelt mål for patientens egen vurdering af symptomet – en viden som kan medvirke til at forbedre den akutte behandling for disse udsatte patienter Projektet er således blevet forankret godt i Region Nordjylland, og vil umiddelbart kunne implementeres i alle regioner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Åndenødsscoren blev succesfuldt implementeret i alle ambulancer i Region Nordjylland og vi indsamlede data i periode 2017 til 2019 (27 måneder). Vi var i stand til at undersøge sammenhæng mellem patientens åndenødsscore, målingerne undervejs i ambulancen og ’slutresultatet’ i form af indlæggelse og overlevelse, for 3144 patienter. Målet for projektet kunne derfor blive komplet indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den registerbaseret undersøgelse forløb problemfrit, og der kunne med stor sikkerhed undersøges sammenhængen mellem åndenød-scoren og patienternes videre forløb. Aktiviteterne var derfor velegnet til at nå målet

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart