Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Patientuddannelse

Amager Hvidovre Hospital

Om donationen

Afføringsinkontinens defineres som ufrivillig afgang af afføring og tarmluft og skønnes at ramme 2-19 procent af befolkningen. Afføringsinkontinens reducerer ofte patienternes livskvalitet markant og kan føre til isolation i frygt for uheld. Gastroenheden på Amager Hvidovre Hospital behandler mange tilfælde af sygdommen ved hjælp af kost, træning og medicin. For at øge antallet af patienter, der kan behandles, har hospitalerne oprettet en gruppebaseret patientuddannelse for kvinder. Her lærer patienterne om behandlingsmuligheder, som de ofte selv kan administrere, og samtidig har de mulighed for at møde andre personer, der er i samme situation. Foreløbige undersøgelser tyder på, at patientuddannelse gør, at patienterne ikke har brug for yderligere behandling, og at de oplever en reducering i symptomerne. Det er imidlertid uvist, hvilke faktorer der skaber effekten, så med denne donation vil afdelingen foretage en grundig evaluering af patientuddannelsen til brug for den videre forankring af tilbuddet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Amager Hvidovre Hospital
Støttet beløb
417.370 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Patientuddannelsen er et permanent tilbud til kvinder henvist til Gastroenheden på Amager og Hvidovre hospital. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Gastroenheden blev tilbuddet udviklet til at kunne implementeres i Københavns kommune, bydel Amager, i samarbejde med hjemmeplejen og Sundhedshus Amager. Dette for at afprøve muligheden for patientuddannelsen i kvindernes nærmiljø. Resultaterne herfra har medført at der er igangsat en proces med at gøre patientuddannelsen til et permanent tilbud

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evaluering af langtidseffekten viste, at kvinder der har gennemgået uddannelsen har øget patientkompliance, samt livskvalitet, derfor blev uddannelsen implementeret i Hjemmeplejen, Københavns kommune, Bydel Amager i samarbejde med Gastroenheden. Uddannelsen blev tilpasset kommunal kontekst. Der var stor interesse for at deltage i uddannelsen. 72,5% af kvinderne oplevede forskel. 100% fik reduceret deres inkontinens score en måned efter endt uddannelse. Flere har øget livskvalitet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var i høj grad relevante til at kunne nå projektets mål. Erfaringer fra effekten af uddannelsens indhold og opbygning blev anvendt i forhold til udformning af indholdet samt implementering af uddannelsen i kvindernes nærmiljø. Den løbende evaluering medførte desuden en løbende tilpasning af indholdet ud fra kvindernes tilbagemelding, samt undervisernes erfaring.