Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pause/kvalitetstid i hverdagen

BROEN Sønderborg

Om donationen

BROEN Sønderborg, som her får støtte fra TrygFonden, er en frivillig forening, der hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-17 år, der kommer fra familier med socioøkonomiske problemstillinger, og hjælpen er fx økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter såsom fodbold, svømning osv. BROEN Sønderborg er underlagt BROEN Danmark, der i 2020 modtog Tine Bryld Prisen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
BROEN Sønderborg
Støttet beløb
20.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De sårbare familier søger hvert år, så børn og unge fortsætter i klubberne med deres aktiviteter eller fortsætte i højere rangerende aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
BROEN-Sønderborg har med hjælp med midlerne fra Trygfonden kunne støtte børn og unge til uge- og weekendskoler. Det har været stor succes for de børn og unge der har deltaget i ovennævnte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da BROEN-Sønderborg fik så stort et beløb kunne vi hjælpe 10 børn og unge til fodboldskoler, Spring Camp, Kunstskole mm. (ugekurser).

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle