Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pensionister i skolen v.2

Foreningen "Pensionister i skolen"

Om donationen

TrygFonden støttede i 2011 afprøvningen af en ordning, hvor pensionister hjælper elever i folkeskolen med lektier, fortæller om deres liv og lærer fra sig. Ordningen har vist sig at være en succes, men de har efterfølgende modtaget begrænsede midler fra kommunerne til konsulentstøtte til udvikling af foreningen. De begrænsede midler har vist sig særligt udfordrende set i konteksten af folkeskolereformen, og foreningen har nu brug for konsulentstøtte, så de kan finde deres fodsætte i forholdet til folkeskolen og kommunerne. Donationen fra TrygFonden skal gå til en forankring af projektet gennem konsulentbistand og supervision. Det er antagelsen, at det vil være almindeligt, at frivillige fungerer på skolernes område inden for to år.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen "Pensionister i skolen"
Støttet beløb
100.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er en veldrevet forening, som mange borgere har et kendskab til og som nyder respekt vor vores virke, som blandt andet har ført til, at vi er blevet tildelt 3 priser for vores arbejde i lokalsamfundet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål med at søge støtte var at få professionel hjælp til at nå vores næste skridt, som vi valgte at kalde v. 2 og som havde fokus på: At være en af de aktører, der kunne få en urealistisk folkeskolereform til at hænge sammen At opnå formelle samarbejdsaftaler med henholdsvis Lyngby-Taarbæk Kommune og Danmarks Lærerforening. Vi har haft succes som aktør i forhold til folkeskolereformens målsætninger, men mangler p.t. de ønskede formelle samarbejdsaftaler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores opfattelse, at vi har prioriteret aktiviteterne rigtigt ud fra de givne omstændigheder. Udover de tidligere nævnte eksterne tiltag i forhold til partnerskaber, har vi imidlertid også måttet anvende nogle af støttemidlerne til at håndtere konkrete interne udfordringer: Vores tovholdermodel, hvor vi udpeger en frivillig på skolen, som lokal kontaktperson for såvel skole som de frivillige, der er tilknyttet skolen, har ikke fungeret optimalt. Dels er det svært at rekruttere frivillige til tovholderopgaven dels har konceptet – i nogle tilfælde – flyttet fokus fra det fælles mål til interne udfordringer. Støtten er derfor også blevet brugt til teambuildings aktiviteter.