Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pige-drengesvømning Tingbjerg

Hovedstadens Svømmeklub

Om donationen

Da Danmark er et land med mange søer og en lang kystlinje, er det vigtigt, at så mange unge som muligt er klædt på til at færdes i og omkring vand. Derfor har Hovedstadens Svømmeklub de sidste tre år gjort en stor indsats for at få 5-12-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk til at gå til svømning i Tingbjerg ved at tilbyde kønsopdelt svømning. Denne donation skal bruges til fortsat at kunne tilbyde svømmeundervisning, primært ved at øge rekrutteringen af nye medlemmer, fastholde eksisterende medlemmer samt tilknytte de unge som trænere eller hjælpetrænere, efter at de har lært at svømme. Midlerne skal også bruges på opstart af to nye svømmetilbud tiltænkt teenagere og kvinder, så alle uanset kulturel baggrund kan færdes trygt i og omkring vand.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Hovedstadens Svømmeklub
Støttet beløb
476.960 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at forankre projektet i Tingbjerg har det været essentielt med et fast trænerteam bestående af lokale trænere samt ressourcepersonens fysiske tilstedeværelse i bydelen. Derfor har det været vigtigt løbende at uddanne lokale unge til hjælpetrænere som kunne varetage undervisningen. Det har skabt positiv effekt af HSK's indsats på området og har skabt tryghed for medlemmerne og deres forældre, når de til undervisningen blev budt velkommen af det faste trænerteam. Medlemmerne tog ofte venner og veninder med på en gratis prøvetime, hvilket også var med til at udbrede kendskabet til HSK i området. Ved sæsonskifte mødte mange forældre op for at gentilmelde deres børn til svømmeundervisningen i den nye sæson. Da HSK startede projektet i Tingbjerg, var der lav tilknytning og kendskab til foreningslivet blandt målgruppen og HSK brugte mange ressourcer på at få medlemmerne gentilmeldt. At familierne nu selv møder op til gentilmeldingen og ønsker at blive i klubben er et tegn på, at familierne er blevet mere inddraget og prioriterer foreningslivet. For endnu bedre forankring vil HSK i de kommende tre år lave nye samarbejder og aktivere nye målgrupper for at hjælpe med at nedbringe antallet af mennesker, der drukner i Danmark. (Læs mere herom i vores ansøgning ID: 128607)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ca. 250 nye medlemmer har svømmet på holdene i Tingbjerg fra projektets start i 2016. Udover undervisning i svømning, blev medlemmerne også undervist i selvredning og livredning samt andre vandaktiviteter. Uddannelsesforløbet som Hovedstadens Svømmeklub udviklede i samarbejde med DGI i 2016 blev tilbudt som et obligatorisk A-fag for elverne i 7.-9. klasse på Tingbjerg Heldagsskole og Brønshøj Skole. Vi har haft 42 elever igennem hjælpetræner uddannelsesforløbet siden projektets start i 2016, hvoraf 25 elever varetog faste hjælpetrænervagter i Tingbjerg samt andre haller uden for Tingbjerg. De unge har fungeret som rollemodeller for klassekammeraterne samt andre unge i bydelen, hvilket har styrket deres bevidsthed om socialt ansvar og relationsdannelse både i og udenfor skolen. For at forankre projektet i Tingbjerg har HSK haft en ressourceperson tilknyttet som har sørget for rekruttering af medlemmer og trænere, har haft forældrekontakt og som har været fysisk til stede ifm. undervisningen. Det har skabt tryghed, hvilket er en essentiel del i implementeringen af projekter i et udsat boligområde. Ressourcepersonen har deltaget i aktivitetsdage, beboermøder mm. i området, hvor der blev uddelt flyers og gratis prøvetimer og øget opmærksomhed om HSK tilstedeværelse i bydelen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Svømmeundervisningen til børn i alderen 5-15 år og hjælpetræner uddannelsesforløbet har været rigtige i forhold til at rekruttere børn og unge under 18 år. Målgruppen 18-25 har ikke vist stor interesse for vores svømmetilbud. Vi håber, at ramme denne målgruppe ved de nye tiltag med større fokus på livredning og selvredning aktiviteter, som vi ønsker at lave i Tingbjerg i de kommende tre år. (Læs mere herom i vores ansøgning ID: 128607)