Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pige-drengesvømning/livredning

Hovedstadens Svømmeklub

Om donationen

Donationen går til svømmeundervisning for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Hovedstadens Svømmeklub har siden 2013 tilbudt kønsopdelt svømmeundervisning til piger og drenge i alderen 5-12 år i Tingbjerg. Fra 2016 blev tilbuddet udvidet til også at gælde kvinder fra 13-25 år. Støtten går til at kunne fortsætte tilbuddene i Tingbjerg samt til ansættelse og uddannelse af trænere.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Hovedstadens Svømmeklub
Støttet beløb
476.960 kr., år 2019
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indsatsen i Tingbjerg og andre bydele fortsætter selvom bevillingen fra TrygFonden udløber. Indsatsen er stadig medfinansieret af eksterne aktører (Københavns kommune og DIF Get2Sport). Det vil nok altid være nødvendigt med medfinansiering fordi kontingentet for at svømme på et hold i Tingbjerg er lavere, samtidig med, at vi har ekstra udgifter til trænerløn fordi vores trænere håndterer omklædningen. Derudover er det fortsat nødvendigt med en dedikeret projektmedarbejder til indsatsen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde ansøgt om ca. 700.000 kr og fik tildelt ca. 470.000 kr. Derfor måtte vi prioritere i aktiviteterne i den oprindelige projektbeskrivelse. Vi fokuserede indsatsen på: - at lære børn og unge at svømme og begå sig sikkert i vand. I projektperioden, frem til d.31.august 2023, har 752 børn og unge gået til svømning i Tingbjerg. - at rekruttere lokale trænere og hjælpetrænere. Vi havde 36 ansat (30 under 18 år og 6 over 18 år).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde ansøgt om ca. 700.000 kr og fik tildelt ca. 470.000 kr. Derfor måtte vi prioritere i aktiviteterne i den oprindelige projektbeskrivelse. Vores prioriteringer synes at have været rigtige fordi vi har formået så mange børn og unge i svømning.