Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pilot af OurRelationship.dk

Aarhus University

Om donationen

Denne donation går til afprøvning af en dansk version af OurRelationship - et online, 8-timers selvhjælpsbaseret program til par med alvorlige vanskeligheder i parforholdet. Voksne, som oplever alvorlige vanskeligheder i parforholdet, er også oftere ofre for vold og har oftere et dårligt helbred. Børn, som oplever et højt konfliktniveau mellem forældrene, klarer sig ringere i skolen. Resultaterne af det første store lodtrækningsforsøg af OurRelationship foretaget i USA har vist, at par, som modtog programmet, oplevede en positiv og langsigtet virkning på trivslen i parforholdet og på individuel trivsel, herunder angst, depression og arbejdsevne.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus University
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi udviklede i pilotprojektet en første dansk oversættelse af programmet, som i løbet af 2022 bliver implementeret på en opdateret dansk platform, der driftes i et samarbejde mellem Center for Familieudvikling og Alexandra Instituttet, digital udvikler, som er ejet af Aarhus Universitetsfond. Vi forventer pr 1.1.23 at udbyde programmet med støtte fra to udvalgte kommuner, som pt er engagerede i udviklingen af en stepped care model for implementering og samarbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I dette pilotstudie udviklede og afprøvede vi en dansk version af programmet OurRelationship, som er et internetbaseret forløb til par. Vi afprøvede samtidigt metoder til et fuld-skala lodtrækningsforsøg, som kan efterprøve de slående positive effekter af programmet, som er vist i amerikanske undersøgelser fra udviklerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som det fremgår af vedhæftede rapporter lykkes vi med de planlagte aktiviteter både i praksis-delen og i forsknings-delen af projektet. Vi står i dag med et program, der er attraktivt at bruge for par og praksis organisationer. Vi har også opnået lovende foreløbige resultater og i nogen grad nye uventede fund, som kan efterprøves i en større skala. Vi har også gjort os erfaringer, der giver anledning til revidering: Vi udvikler en dansk version af platformen og en revideret rekrutteringstrategi.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle