Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Plads til Alle

Red Barnet

Om donationen

Siden 2003 har Københavns Kommune haft ordningen "Fritidsguiderne KBH", hvor frivillige hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet. Kommunen indgår nu et samarbejde med Red Barnet, der overtager ansvaret for rekrutteringen af de frivillige fritidsguider til hele København. Denne donation skal således bruges til at styrke udsatte børn og unges muligheder for at deltage i det københavnske kultur- og foreningsliv på lige vilkår med andre børn i hovedstaden. Målet med samarbejdet er at hjælpe 1400 udsatte børn til at få et aktivt fritidsliv over de to næste år.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
1.341.437 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Red Barnet og Københavns Kommune har besluttet at forankre indsatsen med henblik på fremadrettet at sikre udsatte børn en plads i foreningslivet. Der er indgivet forslag til finansiering af indsatsen til budgetforhandlinger 2018 i Københavns Kommune.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I Projektperioden har det været muligt for Red Barnet og Københavns Kommune at sikre 1400 udsatte børn en plads i fritidslivet. Det er et resultat vi er meget stolte af. 68 procent af børnene er fastholdt ved sæsonafslutning og det udmærker sig som en yderst fornuftig fastholdelsesprocent for målgruppen af gråzonebørn. Vi har i projektperioden rekrutteret og kompetenceudviklet hele 133 nye frivillige, det vil sige et resultat som langt overstiger forventningerne. Vi har dog samtidigt måttet sande, at de frivillige har haft kortere forløb i indsatsen end forventet, De har typisk fulgt et barn eller to og så har de forlagt indsatsen igen. Det betyder at vi har haft en stabil vedvarende gruppe af 60 frivillige og så har vi haft en stor gruppe frivillige som har haft en kortere levetid i projektet end forventet. Vi har været i stand til at sikre mere end 60 særligt udsatte børn en plads i fritidslivet igennem tæt samarbejde med henvisere. Det betyder at projektet har vist sig også at kunne rumme børn med svære belastninger inde på livet, børn som modtager foranstaltninger i henhold til Serviceloven. Dette spor har udviklet sig til et strategisk samarbejde med Københavns Kommunes Socialforvaltning. Her har vi inden for projektperioden indgået et tæt samarbejde med Idrætsprojektet, som arbejder med stærkt udsatte børn i Københavns Kommune. Efter denne projektperiode vil vi skaffet selvstændig finansiering til at nå endnu flere af de stærkt udsatte børn sammen med henblik på børnenes inklusion i foreningslivet. Vi har været i stand til at forankre indsatsen ved projektets afslutning og har besluttet, at videreføre partnerskabet og hermed det fælles arbejde om at sikre udsatte børn en plads i fritidslivet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft holdt Kick off arrangement for alle relevante aktører med deltagelse fra Red Barnets generalsekretær og Københavns Kommunes Kultur og Fritidsborgmester. Dette fik stor mediemæssig interesser og sendte projektet godt afsted.Vi har nået det estimerede antal børn og har udviklet introduktionskurser for indsatsens frivillige. Introduktionskurserne har været obligatoriske og indeholdt de beskrevne temaer. Vi har ligeledes afholdt forskellige tematiske kurser for frivillige. Herunder flygtningekurser og sociale arrangementer som årsfest og sommerfest. Vi har også haft besøg og børne og social minister Mai Mercado i indsatsen. Dette med henblik på at skabe synlighed omkring udsatte børns ret til fritidslivet på linje med alle andre børn.