Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Plads til alle

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet og Dansk Boldspils-Union står bag inklusionsprogrammet Plads til alle, der skal fremme udsatte børns adgang til et aktivt fritidsliv i et strategisk samarbejde med Lolland Kommune. Ifølge en undersøgelse foretaget af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) kan 18,8 pct. af børnene i Lolland Kommune betegnes som sårbare, hvilket er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet. Plads til alle henvender sig primært til børn i alderen 6 til 18 år, hvis forældre ikke har ressourcer til at støtte børnene i fritidsaktiviteter, og som er i risiko for mistrivsel, heriblandt også flygtningebørn. Børnene støttes af en frivillig følgeven, der kan følge det enkelte barn ud i foreningslivet, og som ved, at trænere i klubben har særligt fokus på at modtage og fastholde de udsatte børn i klublivet. Denne donation går til at gennemføre projektet, hvor den primære aktivitet for børnene vil være fodbold. Det vil dog også være muligt for børnene at deltage i andre aktiviteter. Det forventes, at i alt 500 børn vil deltage i projektet i den treårige projektperiode, og at minimum 75 pct. af børnene fastholdes i en fritidsaktivitet ved sæsonafslutning. TrygFonden har tidligere støttet Plads til alle projektet i andre kommuner, hvilket også har vist sig at styrke udsatte børns deltagelse i fritidsaktiviteter.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
1.248.323 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes at forankre Plads til Alle som en del af samarbejdet mellem Red Barnets Lokalforening på Lolland og Lolland Kommune. Fraværet af en kontinuert henvisningspraksis i kommunen betød, at lokalforeningen ikke havde tilstrækkelig løfteevne til at bære indsatsen. Dog er hentet vigtig læring som er værdifuld for Red Barnets forsættelse af Plads til Alle i de 9 øvrige samarbejdskommuner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er i alt 402 børn startet til en aktivitet via indsatsen og har fået en plads i fællesskabet i fritidslivet. Heraf er 83 børn startet til fodbold i én af de 4 socialt rummelige fodboldklubber udviklet i samarbejde med DBU. Det har desværre ikke været muligt at indsamle systematisk data vedrørende fastholdelse, men oplevelsen i den lokale arbejdsgruppe er, at fritidspas i kombination med brobygningsindsats her gjort en positiv forskel for børnenes deltagelse og fastholdelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På en række punkter har projektet ikke formået at leve op til opsatte målsætninger. Særligt ønsket om at sikre lokalt samarbejde og kommunalt ejerskab over projektet og lokal forankring. Dette skyldes primært at Lolland Kommune ikke har formået at løfte opgaven med at henvise børn til indsatsen. Der er derfor blevet brugt en del ressourcer hos lokalforeningen og i Red Barnets sekretariat på at afsøge og afprøve alternative indgange til henvisning af børn.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start