Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Plads til alle i Aalborg

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet og Dansk Boldspils-Union står bag inklusionsprogrammet Plads til alle, der skal fremme udsatte børns adgang til et aktivt fritidsliv i et strategisk samarbejde med Aalborg Kommune. Plads til alle henvender sig primært til børn i alderen 6 til 18 år, hvis forældre ikke har ressourcer til at støtte børnene i fritidsaktiviteter, og som er i risiko for mistrivsel. Børnene støttes af en frivillig følgeven, der kan følge og fastholde det enkelte barn i foreningslivet. Den frivillige følgeven bliver dermed barnets sikkerhedsnet. Denne donation går til etablering af projektet i Aalborg, hvor den primære aktivitet for børnene vil være fodbold. Det vil dog også være muligt for børnene at deltage i andre aktiviteter. Det forventes, at i alt 300 børn vil deltage i projektet i den treårige projektperiode, og at minimum 75 pct. af børnene fastholdes i en fritidsaktivitet ved slutningen af projektperioden. TrygFonden har tidligere støttet Plads til alle projektet i andre kommuner, hvilket også har givet gode resultater.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
650.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes at forankre Plads til Alle indsatsen i Aalborg Kommune. Manglen på henviste børn og periodiske udfordringer ift. rekruttering af frivillige betød, at DBU valgte at trække sig fra samarbejdet i efteråret 2020. I forlængelse af disse udfordringer besluttede Aalborg Kommune og Red Barnet at stoppe indsatsen ifm. projektets udløb. Der er imidlertid hentet vigtig læring, som er værdifuld for Red Barnets forsættelse af Plads til Alle i 9 øvrige samarbejdskommuner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I alt ca. 260 børn er startet til en aktivitet via indsatsen og har fået en plads i fritidsfællesskabet. Der er ikke sket en central registrering af børnene i kommunalt regi, hvorfor opgørelsen er baseret på løbende optællinger. Det har heller ikke været muligt at indsamle systematisk data vedr. fastholdelse, men den lokale arbejdsgruppe oplever, at indsatsen har gjort en positiv forskel for børnenes deltagelse og fastholdelse. Den socialt rummelige fodboldklub er implementeret i fire klubber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På en række punkter har projektet ikke formået at leve op til de opstillede målsætninger. Særligt ønsket om at sikre lokalt samarbejde og kommunalt ejerskab over projektet. Projektet havde en lang opstartsperiode, og det lykkedes ikke i tilstrækkelig grad at få henvisning af børn og rekruttering af frivillige til at gå i takt, på trods af at alle relevante aktører er forsøgt inddraget. I projektets sidste del blev arbejdet med at sikre den lokale synergi udfordret som følge af coronakrisen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start