Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Plads til alle i Herning

Red Barnet

Om donationen

Denne donation går til projektet ”Plads til alle”, der har til formål at hjælpe udsatte børn i Herning Kommune ind i foreningslivet ved hjælp af frivillige. Den primære målgruppe er børn i alderen 6-18 år, hvis forældre af forskellige årsager ikke har ressourcer til at støtte børnene i fritidsaktiviteter. Børnene får støtte af en frivillig følgeven, der kan hjælpe det enkelte barn ind i foreningslivet, samt af trænere i klubberne, som har særligt fokus på at modtage og fastholde udsatte børn i klublivet. Projektet er et samarbejde mellem Red Barnet og DBU (Dansk Boldspil-Union) og bygger videre på erfaringer fra et lignende projekt i Kerteminde. Red Barnet og DBU arbejder for at udbrede projektet til andre kommuner, så endnu flere udsatte børn kan få en plads i fritidslivet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
982.064 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes at forankre Plads til Alle indsatsen i Herning Kommune. Det periodiske fravær af henviste børn og udfordringer i forhold til rekruttering af frivillige betød at DBU valgte at trække sig fra samarbejdet i efteråret 2020, og at indsatsen er stoppet i forbindelse med udløb af denne projektperiode. Der er imidlertid hentet vigtig læring, som er værdifuld for Red Barnets forsættelse af Plads til Alle i 9 øvrige samarbejdskommuner, og som er under implementering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er i alt 412 børn startet til en aktivitet via indsatsen og har fået en plads i fællesskabet i fritidslivet. Det har desværre ikke været muligt at indsamle systematisk data vedr. børnenes fastholdelse, men oplevelsen hos de lokale aktører, at indsatsen har gjort en positiv forskel for børnenes deltagelse og fastholdelse. Den socialt rummelige fodboldklub er implementeret i fire fodboldklubber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På en række punkter har projektet ikke formået at leve op til de opstillede målsætninger. Særligt ønsket om at sikre lokalt samarbejde og kommunalt ejerskab over projektet. I perioder har der manglet børn i indsatsen som følge af manglende henvisning fra kommunalt regi, som har ført til frafald blandt de frivillige. Det er ikke lykkedes i tilstrækkelig grad at opnå synergi i samarbejdet til trods for forskellige tiltag, som desværre blev udfordret af coronakrisen i sidste del af projektperioden.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start