Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Plads til udsatte i samfundet

Middelfart Mentorforening

Om donationen

Middelfart Mentorforening tilbyder støtte, rådgivning og socialt samvær til cirka 285 socialt udsatte og sårbare borgere og har cirka 200 frivillige mentorer. Denne donation skal gå til nye tilbud målrettet forskellige af foreningens målgrupper.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Middelfart Mentorforening
Støttet beløb
20.000 kr., år 2017
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både kvinde og have projekt er så godt forankret nu, at de fortsætter kontinuerligt med faste mødeaktiviteter og afholdelse af arrangementer med oplæg af forskellige foredragsholdere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere flygtninge familier samt singler har etableret haver, som har givet stort udbytte, både i forhold til afgrøder og det sociale samvær i og omkring haverne. De indkøbte redskaber er flittigt blevet brugt. Og have projektet fortsætter. Det er en mentor der har lagt jorden ud til fri afbenyttelse. Der er etableret en styregruppe med udover 4 mentorer også deltagelse af en mandlig flygtning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder målrettet med vores kommunikation for at nå ud til flere flygtninge og deres mentorer.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet