Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Plexus Aarhus

Plexus Aarhus - et værested for ensomme unge

Om donationen

Plexus Aarhus er et værested for ensomme unge i alderen 20-35 år, og mange af dem har forskellige psykiske udfordringer, der gør det svært for dem at deltage i fællesskaber på egen hånd. I værestedet kan de unge møde ligesindede til kaffe, madlavning, fællesspisning og efterfølgende spil og hygge. Med donationen kan der fortsat tilbydes et dagligt måltid til de unge.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Plexus Aarhus - et værested for ensomme unge
Støttet beløb
20.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De særlige aktiviteter har dels været med til at styrke brugernes interne bånd. Andre aktiviteter giver brugerne mulighed for at træne forskellige færdigheder, som fx deres kreative sans. Plexus samarbejder med en række andre frivillige tilbud. Udover de organisationer der deler lokaler med Plexus, eksisterer der igennem Gråvejr i Ungdommen et samarbejde med organisationerne: Husrum (inklusiv Hjerteven), Ventilen Aarhus, Sind Ungdom og Sindslidendes Vilkår.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Periode: 01/04 2022 - 28/09 2022. I perioden har der i gennemsnit været 9,5 brugere pr. åbningsdag. Der ses fremgang fra sidste års ultimo afrapportering, med et fremmøde på blot 3,5 brugere pr. åbningsdag. I alt har der i perioden været 55 forskellige borgere fysisk tilstede i Plexus, hvoraf 5-7 borgere benytter tilbuddet fast. Vi har gennem vores sociale medier haft kontakt til yderligere 17 unge, som har vist interesse for Plexus, men som ikke har været fysisk tilstede i Plexus.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med flere frivillige og et større råderum stræber vi efter en bedre oplevelse fra brugerne. Der var fokus på f.eks. nytår og jul i Plexus. Men fordi andre væresteder kunne tilbyde bedre muligheder for brugerne, blev tilbuddene aflyst. Alle frivillige i Plexus kæmper for at skabe gode oplevelser og relationer for brugerne igennem en respektfulde og gensidige venskaber, og flere lægger mange timer i det om måneden. Desværre mangler vi arbejdskraft og økonomiske ressourcer, som vi roligt genvinder