Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Podcast 'Spør´om skolebørn'

Landsforeningen Skole og Forældre

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal hjælpe forældre til at støtte deres børn, når de har problemer i skolen, samt klæde lærerne på til samarbejdet med forældre. Mange børns skolegang er præget negativt af, at deres forældre har svært ved at hjælpe dem i deres skolegang, og samarbejdet mellem skolen og forældrene kan være en stor udfordring for begge parter. Landsforeningen Skole og Forældre og Københavns Professionshøjskole ønsker derfor i partnerskab at producere og formidle podcast-serien "Spør´om skolebørn" målrettet forældre til børn i skolen samt lærere på grund- og efteruddannelsen. Podcast-serien med tilhørende undervisningsmateriale sætter fokus på de problemer, forældre typisk oplever i løbet af deres børns skolegang, og bygger på den indsigt, som Forældrerådgivningen har fra samtaler med flere end 1.000 forældre hvert år. Ambitionen er, at podcastserien skal være et støttende og vejledende værktøj for forældre og lærere, ligesom den kan anvendes i undervisningen på professionshøjskolerne.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Skole og Forældre
Støttet beløb
562.525 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes vi er lykkedes og mere til. Vi har ud over de planlagte formidlingsindsatser også oplevet interesse udefra som har medført flere muligheder. Fx har vi deltaget med en live podcast til Uddannelsesdebatten i Nørre Nissum og formidlet podcastserien til Folkemødet på Bornholm. Nu her efter projektperiodens udløb fortsætter vi arbejdet med at formidle podcastserien på hjemmeside, i nyhedsbrev og på SoMe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle succeskriterier er blevet opfyldt. 1. De 12 podcast ligger her: https://skoleborn.dk/podcast/ og på de større platforme til podcasts. 2. Der var 6.883 aflytninger efter 3 måneder. 3. Der var 9.466 aflytninger efter 6 måneder (og 11.618 ved projektafslutning 31/12 2022) 4. Undervisningsmaterialet er blevet afprøvet på Københavns Professionshøjskole. 5. Undervisningsvejledninger er tilgængelige her: https://omskoleborn.dk/

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes vi ramte meget godt i plet med de valgte aktiviteter og det planlagte indhold. Vi kan se at nogle temaer er mere aflyttede end andre og man kan derfor. Det ser ud som om de mere problemorienterede temaer er mest aflyttet og det kan man med fordel indtænke i valg at evt. kommende temaer i flere podcasts.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start