Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PPJ - Høj kvalitets akutdata

Region Nordjylland

Om donationen

Donationen går til at kvalitetssikre data fra de elektroniske patientjournaler, der er i alle ambulancer i hele landet, til gavn for forskning og patienter. I alle ambulancer i hele Danmark anvendes i dag den samme elektroniske journal (PPJ). PPJ omfatter oplysninger om akutte symptomer, tilstand og behandling for patienter, hvor der sendes en ambulance efter et 1-1-2 opkald, og indtil patienten er ankommet til hospitalet. I Region Nordjylland samles alle PPJ-data fra hele landet, og data anvendes i de indberetningspligtige kvalitetsdatabaser, såsom Dansk Hjertestopregister og Præhospitalsdatabasen. PPJ-data er meget efterspurgt af læger, forskere og flere af de andre danske kvalitetsdatabaser, men kvalitet og komplethed i data er svingende, og data på tværs af regionerne kan kun trækkes fra Region Nordjylland. Denne donation går derfor til at opbygge en støtteenhed i Region Nordjylland, der kan levere rådgivning og datatræk til brugere fra hele landet samt kvalitetssikre data til gavn for den præhospitale forskning og kvalitetsudvikling. Målet er at muliggøre mere tværregional og landsdækkende præhospital forskning samt udvikle de kliniske databaser, der har med akutte patienter at gøre. Derudover er det hensigten at forbedre registrering i ambulancerne, så datakvalitet og komplethed øges.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Region Nordjylland
Støttet beløb
763.750 kr., år 2020
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fem præhospitale organisationer har besluttet at bevilge støtte til de næste fire år, således at forskningsstøtteenheden fortsat kan levere PPJ data og ekspertise til forskere og RKKP. Efter fire år evalueres det, og så håber og tror vi på fortsat støtte

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stor interesse både fra forskere i hele landet og RKKP for PPJ data og vi har leveret til mange.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forløbet som planlagt og beskrevet i ansøgningen

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart