Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Præhospital 40-trin-test

Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til at undersøge, om en let fysisk test kan hjælpe ambulancepersonale med at afgøre, om en patient kan behandles på stedet, blive hjemme og dermed undgå at komme på hospitalet. I Danmark er der stor opmærksomhed på at undgå unødvendige hospitalsindlæggelser, og det gælder også i ambulancetjenesten, der behandler en del patienter på stedet og lader dem blive hjemme. Det er vigtigt, at det sker på en sikker og tryg måde. Beslutningen træffes derfor i samråd med ambulancelægen og i tæt dialog med patienten. Men der findes ikke en entydig, sikker og tryg procedure for at afslutte behandling i hjemmet. Forskerne vil derfor undersøge, om en enkel fysisk test, 40 trin på stedet, sammen med de rutinemæssige undersøgelser, som ambulancepersonalet foretager, kan kvalificere beslutningen om, hvorvidt patienten kan blive hjemme eller skal på hospitalet. Forskerne vil interviewe både patienter og ambulancepersonale og vil også afsøge mulighederne for, om testen kan bruges i almen praksis, lægevagten og i kommunalt regi.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital
Støttet beløb
810.537 kr., år 2021
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater er blevet præsenteret på Danish Emergency Medicine Conference og der er blevet udarbejdet en videnskabelig artikel som er indsendt til tidsskrift. På baggrund af pilotprojekts resultater planlægges nu et større projekt som har til formål at undersøge hvordan brug af mobilitetsscore kan støtte risikovurderingen af akutte patienter, og dermed være med til at øge tryghed for både personale og patienter, samt bidrage til at mindske unødige hospitalskontakter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den undersøgte 40 trins test, har gennem pilotprojektet vist sig svær at anvende i praksis og blev modificeret til en mere enkel mobilitetsscore. Denne blev testet i ambulancer i både i Region Nordjylland og Region Midtjylland samt på Færøerne, og resultaterne har vist at ambulancepersonalet finder scoren brugbar af og let at anvende. Målene har dermed kunne blive delvist indfriet, og forventes yderligere indriet i projektet som fortsætter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den planlagte 40 trins test beskrevet i ansøgningen, har gennem pilotprojektet vist sig svær at anvende i praksis ude hos patienterne. Det var derfor nødvendigt at udvikle den mere enkle mobilitetsscore. Det var dog nødvendigt først at undersøge 40 trins testen, både praktisk og igennem interviews, for at afdække dette. Det ville derfor desværre ikke umiddelbart have været muligt at gribe projektet anderledes an fra starten af - da vi nu har denne vigtige viden.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart