Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Præhospital hjertestop

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til at undersøge betydningen af præhospital transport ved hjertestop. Ca. 5.000 danskere rammes årligt af hjertestop uden for hospital i Danmark. Overlevelsen efter hjertestop afhænger af en hurtig præhospital indsats, men der findes ikke dokumentation for, om det professionelle beredskab skal blive og yde avanceret genoplivning på skadestedet, eller om det er bedre med hurtigst mulig transport til hospitalet. Et studie fra USA har vist, at avanceret genoplivning på skadestedet, sammenlignet med hurtig transport til hospitalet under hjertestoppet, har en overordnet positiv effekt på overlevelsen. Resultatet kan ikke overføres direkte til danske forhold, og derfor vil forskerne undersøge dansk data for hjertestoppatienter over 18 år, hvor fx en ambulance eller lægebil ankom til skadestedet, i perioden 2001-2019. Hvis studiet viser, at avanceret genoplivning på skadestedet har bedre effekt på overlevelse end hurtigst mulig transport til hospitalet, vil det kunne påvirke den nuværende strategi for præhospital behandling af hjertestop i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
195.920 kr., år 2021
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Studiet er blevet publiceret i et internationalt anerkendt tidsskrift med ”open access” hvilket betyder at adgangen til materialet er frit tilgængelig for offentligheden. Resultaterne er desuden blevet delt via pressemeddelelser på sociale medier (LinkedIn og Twitter).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har undersøgt om behandlingen af hjertestop skal initieres på skadestedet sammenlignet med hurtig transport til hospitalet under pågående hjerte-lunge-redning. Til forskel fra et studie fra Nordamerika, fandt vi at hurtig transport til hospitalet var associeret med forbedret overlevelse, hvilket evt. kan forklares af at de Nordamerikanske forhold ikke direkte kan overføres til Danmark. Projektet er i høj grad blevet indfriet, omend der var en del begrænsninger med de danske hjertestopdata.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var en del begrænsninger med de danske hjertestopdata i forhold til de statistiske analyser, hvilket medfører at vores resultater ikke nødvendigvis kan overføres til den ældre hjertestoppopulation. Yderligere analyser ved hjælp af data fra andre lande kunne eventuelt have styrket resultaterne.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart